top of page

Mylimi kaulai

Beloved Bones

Iliustravo | Illustrator: Bernardas Burba

Leidykla | Publisher: Aukso žuvys, 2024

192 p., minkšti viršeliai | paperback, 140x210 mm

ISBN 978-609-8335-25-5

Auditorija: Suaugusiųjų | Audience: Adult

LT

Romanas „Mylimi kaulai“ – moters, savo namų sekcijoje saugančios mylimų vyrų kaulus, gyvenimo istorija.

 

Atmosferiškame, maginės realybės prisodrintame

kūrinyje susipina miegamųjų rajonų kasdienybė ir kaimo folkloras. Romano laikas nenusakomas, tariamas. Gyvybė čia pasitinkama ir palydima daugiabučio pirtyje, piemenys į ganyklas keliauja troleibusais, gyvuliai laikomi butuose, duona kepama laiptinėje, prie pašto dėžučių; name atliekamos apeigos, vyksta stebuklai.

 

Pasakojimo būdas primena ritualinę drobulę, į kurią susukami svarbiausi įvykiai, jausmai, atsiminimai, tamsaus humoro ir rupios kalbos blyksniai, gvildenamos santykių, ištikimybės, prietarų, žmogiškumo temos.

EN

 

The novel "Beloved Bones" is the life story of a woman who keeps the bones of her beloved men in a cupboard in her house.

 

The atmospheric, magical reality of the novel intertwines the everyday life of urban neighbourhoods and rural folklore. The time of the novel is indescribable, illusory. Life is welcomed and farewelled in the sauna of the apartment block, shepherds travel to the pastures in trolleybuses, animals are kept in flats, bread is baked in the staircase, by the mailboxes; rituals are performed in the house, miracles happen.

 

The narrative is like a ritual shroud, in which key events, feelings, memories, flashes of dark humour and coarse language are woven together, and themes of relationships, loyalty, superstition, humanity are explored.

bottom of page